Till startsida

Miljökompetensutveckling och personalutbildning

Universitetet skall säkerställa att alla i ledande befattning med personalansvar har genomgått en miljöledningsutbildning. Universitetet skall säkerställa att 10 procent av totala antalet anställda årligen deltar i kompetensutveckling inom hållbar utveckling.

Kompetensutveckling är en av de viktigaste insatserna för att förändra gamla tankemönster och invanda arbetsuppgifter till ett mer hållbart sätt. I och med miljöcertifieringen har universitetet också åtagit sig att tillse att all personal har den kunskap som krävs för att risken för negativ miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt.

Universitetet arrangerar en mängd seminarier och föreläsningar varje år. De arrangemang och utbildningar som genomförs av universitetets miljöenhet visas i Komptensutvecklingsportalen.

En stor mängd seminarier etc genomförs dock utan miljöenhetens försorg. Alla fakulteter har utarbetat en miljöutbildningsplan. Dessa hittar man i respektive fakultets miljöhandbok.
Alla institutioner genomför egen personalutbildning, utvecklingsdagar mm. Dessutom kan fakulteten genomföra utbildningar och informationsmöten mm för dess personal. Information om denna kompetensutveckling finns främst i universitetets samlade kalendarium eller på den enskilda institutionens eller fakultetens hemsida.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta