Till startsida

Samverkan med omgivande samhälle

Universitetet skall stärka sin samverkan med omgivande samhälle inom hållbar utveckling. Universitetet skall erbjuda det omgivande samhället i genomsnitt två publika aktiviteter inom hållbar utveckling per dag.

Samverkan med omgivande samhälle är universitetens tredje uppgift, jämte forskning och utbildning, och ingår i kärnverksamheten. Samverkansuppgiften är mångfacetterad och handlar t ex om att informera om vetenskapliga upptäckter, arrangera publika seminarier, delta i debatten, genomföra uppdragsutbildning för företag och mycket mer. Universitetet samarbetar med samhällets alla aktörer inom hållbar utveckling.

Hur mycket samverkar universitetet?

De publika och populärvetenskapliga arrangemangen växlar i sin karaktär, allt från öppna föreläsningar och debattartiklar till Vetenskapsfestivalen och studentdagen Hållbarhet. Många institutioner driver sin verksamhet i tät samverkan med det omgivande samhället och arrangerar och deltar varje år i en stor mängd arrangemang utanför den akademiska världen. De senaste åren har en markant ökning skett av antal publika aktiviteter kopplade till hållbar utveckling, och alla fakulteter finns representerade.

Arbetet med samverkan

Webbplatsen Miljöportalen

Miljöportalen är en populärvetenskaplig webbplats, med syfte att presentera forskning om miljö och hållbar utveckling på ett överskådligt och lättförståeligt sätt. Portalen vänder sig framför allt till ungdomar i gymnasieåldern och ska spegla den stora bredd och mångfalden som finns inom forskning kring miljövetenskap och hållbar utveckling i Göteborg. Miljöportalen fungerar också som ett verktyg för forskare och doktorander genom att vara en plattform som möjliggör populärvetenskaplig publicering.

Föreläsningar och seminarier

Universitetet genomför en mängd seminarier inom vitt skilda områden. En del ges som enskilda arrangemang och en del ges som en del i ett större sammanhang såsom Vetenskapsfestivalen . En överblick är svår att ge men i universitetets kalendarium kan man hitta de flesta arrangemang.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum håller också koll på seminarier och konferenser inom miljö och hållbar utveckling och har även flera andra initiativ för samverkan med omgivande samhället.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta