Till startsida

Kemiska ämnen

Universitet skall minska antalet förekomster på universitetet av kemiska produkter som finns upptagna i PRIO-databasen med minst 15 procent till 2015 jämfört med 2009 års resultat.

Universitetet arbetar aktivt med att minska användningen av farliga kemikalier. Kemikalier används främst inom laborativ och konstnärlig verksamhet men även inom lokalvård etc. Farliga kemikalier kan påverka miljön på många olika sätt. Det gäller att minska mängden använda kemikalier, helt ersätta vissa samt begränsa spridning från universitetets lokaler, t ex via avlopp och luft. Universitetets forskning på området är också viktig. Vi kan lära oss hur kemikalier sprids i naturen, i vilka produkter de finns och om vi kan ersätta farliga kemikalier med andra ämnen eller helt byta metod för en viss process.

Läs mer om universitetets kemikaliearbete genom att klicka på rubrikerna till vänster.
 

Bild kemikalier

Det hållbara laboratoriet

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta