Till startsida

Forskning & hållbar utveckling

Universitetet skall öka mängden forskning inom hållbar utveckling.

"Att verka för det hållbara samhället" ingår som en av åtta punkter i universitetets strategiska profil och universitetet satte upp målsättningen att universitetet skulle bli ett av de ledande universitetet i Europa för forskning och utbildning inom miljö och hållbar utveckling.

Forskning har stor påverkan på samhällsutvecklingen. Forskning har således en mycket central roll om vår utveckling skall bli hållbar (ekologiskt, socialt och ekonomiskt) för framtida generationer. För Göteborgs universitet utgör ett förändrat synsätt inom forskningen en av de viktigaste utmaningarna för att bli ett universitet i det hållbara Sverige och världen.

 

 

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta